Başlangıç ve Bitiş Tarihi
18.03.2015- 18.03.2015
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:03
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
ÖYP Araştırma Görevlileri Yıllık Rapor Sunumları

Değerli ÖYP Araştırma Görevlilerimiz,

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesinin 15. Maddesinin (2) nolu fıkrasında belirtilen yıllık rapor sunum tarihlerini atandığınız birim (ilgili fakülte dekanlıkları/bölüm başkanları/öğretim üyeleri) ile görüşerek belirlemeniz ve sunumları gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Lisansüstü çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
ÖYP Koordinasyon Birimi