Başlangıç ve Bitiş Tarihi
12.06.2015- 12.06.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:06- 12:06
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
ÖYP Araştırma Görevlileri Yıllık Rapor Sunumları Hakkında


Değerli ÖYP Araştırma Görevlilerimiz,

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 11. Maddesi 2. Fıkrasına göre “2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bir başka yükseköğretim kurumunda görevlendirilen ÖYP araştırma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür”.

Adana BTÜ ÖYP Uygulama Yönergesinin 15. Maddesi 2. Fıkrasına göre “Üniversitemiz adına diğer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim yapan ÖYP araştırma görevlilerinin her yıl, yılda bir kere Üniversitemize atandığı birimde, son bir yıl içinde yapmış oldukları akademik çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirmesi zorunludur”. 

İlgili hükümler çerçevesinde ÖYP araştırma görevlilerinin yıllık rapor sunumlarını her yıl Eylül ayı içerisinde kadrolarının bulunduğu Bölüm Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte yapmalarına karar verilmiştir.

2015 yılı sunumlarını henüz gerçekleştirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin Eylül ayı içi rapor sunum tarihlerini Bölüm Başkanlıkları (veya Dekanlıklar) ile belirlemeleri gerekmektedir.

(Hukuk Fakültesi ve Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlileri sunumlarını Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU’ya, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlileri sunumlarını Yrd. Doç. Dr. Hülya YÜCEER’e yapacaktır)


Lisansüstü çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
ÖYP Koordinasyon Birimi