Başlangıç ve Bitiş Tarihi
06.01.2016- 06.01.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:01- 12:01
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
30/12/2015 tarihinde ilan edilen ÖYP Arş.Gör. kadroları hakkında

30/12/2015 tarihinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadroları hakkında


"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar" uyarınca, Yükseköğretim Kurumlarına Alan sınavı yapılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlisi kadroları dışında merkezi yerleştirme ile yapılacak ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına atama yapılacaktır.


Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların, yerleştirme işlemleri lisans genel not ortalamalarının %35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanlarının %50’ı ve varsa yabancı dil puanlarının %15’i dikkate alınarak Başkanlığımızca merkezi sistemle gerçekleştirilecektir.


30/12/2015 tarihinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına
tercih işlemleri 04/01/2016 (Saat:14:00) – 15/01/2016 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden  e-Devlet şifresi kullanılarak yapılacaktır.


Genel Şartlar için:
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/20936798/3_GenelSartlar_aralik_ays.pdf


Açıklamalar için:
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/20936798/2_Aciklamlar_Oyp_2015.pdf/


Başvuru yapılacak kadro ilanları için:
https://yoksis.yok.gov.tr/oypilansayfa/


Tercih işlemleri için:
https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG/